Professionelle omkring MTHA

PROFESSIONELLE OMKRING MORS-THY HÅNDBOLD AKADEMI


På Mors-Thy Håndbold Akademi tilstræber vi at sætte det bedste professioenlle hold omkring de unge talenter. Trænerne har alle gennemgået DHF's træneruddannelser, og har flere års erfaring inden for trænerfaget. Flere af dem er også en del af Mors-Thy Håndbolds liga trup.


På Mors-Thy Håndbold Akademi er der et stort fokus på elevernes fysiske udvikling og tilstand. Der er derfor tilknyttet fysioterapeuter fra Morsø Fysioterapi, som hver uge har ansvar for den skadesforebyggende træning samt står til rådighed ved skade og lign. 


Kosten er ligeledes et vigtigt parameter, når man taler talentudvikling. Der er derfor tilknyttet en diætist, som 1 gang årligt gennemgår kostplaner med eleverne, men som man også kan sparre med løbende. 


Vi véd, at talentudvikling ikke alene sker i træningslokalet. Sportspsykologi er i dag en integreret del af elitesport, og vi anerkender, at toppræstationer kræver både tekniske, taktiske, fysiske, sociale og mentale færdigheder. På Mors-Thy Håndbold Akademi er der derfor tilknyttet mentaltrænere, som både har samtaler individuelt med eleverne og i grupper for at styrke fællesskabet.


Endelig er det på Mors-Thy Håndbold Akademi en meget vigtig værdi, at man også prioritere sin ungdomsuddannelse samtidig med udviklingen af håndbolden. Vi véd, at det kan til tider være vanskeligt at balancere, og der er derfor tilknyttet koordinatorer på både STX, HHX og EUX, som har til opgave at støtte den unge. Mentorerne anvendes desuden også til trivselssamtaler løbende efter behov.  


ANSATTE MORS-THY HÅNDBOLD AKADEMI

Som elev på Mors-Thy Håndbold Akademi kan man være hjemmeboende, hvis man er fra lokalområdet. Flytter man til Mors for at udvikle på sit talent, kommer man til at bo på akademiet. På akademiet er der ansat en daglig leder, en administrativ medarbejder, en køkkenassistent, en rengørings-assistent samt 2-3 frivillige, som sikrer, at økonomien er i orden. 


Vi sørger for, at eleverne får mad alle ugens hverdage. I weekenderne og ferier skal man som elev selv stå for sin kost. På akademiet er der altid et bredt udbud af morgenmadsprodukter, saft, mælk, brød, boller og pålæg. Man kan vælge at smøre en madpakke til skolen, eller komme på akademiet og spise sin frokost. Til aftensmad har vi en aftale med Nordic Food College, som leverer mad dagligt i hverdagene, som de unge selv skal varme.


De unge har selv ansvaret for, at deres værelser er rengjorte. Til fællesarealerne har vi en rengøringsassistent som hver dag sikrer, at vi har pæne og ordentlige omgivelser.